Wat kun je met bioresonantie behandelen?

  • allergieën(hooikoorts, koemelk)
  • darmklachten (obstipatie,diarree)
  • hoofdpijnklachten/migraine
  • buikklachten
  • huidaandoeningen (eczeem, schimmels)
  • problemen met de weerstand
  • (chronische) vermoeidheid
  • ontgifting van het lichaam
  • behandeling wratten
  • stoppen met roken

Inleiding

Wij leven tegenwoordig in grote welvaart. We maken gebruik van veel technische apparatuur en van ongelooflijk snelle transport- en communicatiemiddelen. Tevens 'verlichten' vele kant en klare voedingsmiddelen en maaltijden ons leven.

Helaas heeft deze welvaart ook zijn keerzijde! Ons voedsel, ons huis en ons milieu zijn doordrongen van ontelbare chemische stoffen, waarvoor we uiteindelijk een hoge prijs betalen. Vervuiling van ons interne milieu is de oorzaak van veel ziekten. Geen wonder dat we ziek worden.

Het spreekwoordelijke vat loopt bij veel mensen over. Dit tekent zich af in de vorm van lichamelijke aandoeningenvariërend van 'je niet lekker voelen' tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke ziekten. Interessant is, dat bij patiënten met hetzelfde ziektebeeld, bijvoorbeeld migraine, meestal volkomen verschillende oorzaken vastgesteld worden. Helaas is het met de gebruikelijke reguliere methoden vaak niet mogelijk achter deze verschillende en individuele oorzaken te komen.

Belastende substanties verstoren de onderlinge communicatie van de cellen en kunnen deze zelfs verhinderen.

Wanneer storende substanties als gifstoffen,virussen, bacteriën, parasieten en stralingen op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen de cellen belemmerd. Verstoorde celcommunicatie veroorzaakt uiteindelijk ziekte. De ziektesymptomen openbaren zich vaak daar, waardoor erfelijkheid al een zwakke plek aanwezig is.

Belastingen kunnen individueel en nauwkeurig vastgesteld worden

Met het BICOM®-systeem worden kenmerkende frequenties van substanties getest en hierdoor wordt hun invloed op het lichaam van de patiënt vastgesteld. Dit gaat snel en is absoluut pijnloos.

Zo kan in veel gevallen getest worden welke allergieën aanwezig zijn en welke belastingen de patiënt ziek maakt.

Belastingen zijn vaakcombinaties van bijvoorbeeld bacterieën, virussen, parasieten, elekrosmog, medicamenten, kleur-/smaakstoffen en tandmaterialen (o.a. amalgaam).

De BICOM® bioresonantietherapie

Tijdens de therapie worden storende frequentiepatronen door de BICOM® gemoduleerd (omgezet) tot therapiefrequenties, die vervolgens via elektroden aan de patiënt worden toegediend. Er wordt echter geen stroom van of naar het lichaam gevoerd.

Door middel van een biologisch filter scheidt het apparaat gezonde en zieke trillingen. De harmonische (gezonde) trillingen worden elektronisch versterkt of verzwakt teruggegeven. De disharmonische trillingen worden, al dan niet versterkt, spiegelbeeldig aan de patiënt teruggegeven.

Zo worden belastende frequentiepatronen gereduceerd en onderliggende oorzaken van ziekten uitgeschakeld.

Belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen met als gevolg dat de lichaamseigen regulatie wordt hersteld. Het aantal behandelingen is afhankelijk van diverse factoren zoals de aard van de klacht (chronisch of acuut), leeftijd, medicijngebruik, etc.

Informeer uw behandelend therapeut altijd over veranderingen in uw gezondheidstoestand!

Ondersteuning

De behandeling wordt indien nodig ondersteunt met voedingssupplementen. Er kan bijvoorbeeld een supplement worden ingezet ter ontgifting of een supplement voor het opbouwen van een goede darmflora.

Celzouten

Dr. Schüssler ontdekte 12 celzouten die essentieel zijn voor een gezonde celstofwisseling. Een tekort van 1 of meerdere van deze zouten kan leiden tot lichamelijke en/ of psychische klachten. Tekorten kunnen o.a. ontstaan door ongezonde voeding of overbelasting van het lichaam met gifstoffen.

Aanvulling van de ontbrekende celzouten zorgt ervoor dat de gestoorde celstofwisseling weer op gang komt en leidt tot afname van de bestaande klachten.


Schüsslerzouten ontgiften en bouwen cellen weer op.


Voor meer informatie kijk op www.bioresonantie.nl.